woensdag 24 juli 2013

FSX in Windows8

aangepast 10 Oktober 2013:

Iedere keer dat Microsoft uitkomt met een nieuw Operating System is het weer afwachten wat voor moeilijkheden zich gaan voordoen. Dit bericht verhaalt hetgeen ik zover heb ondervonden, waarschijnlijk kan ik in de toekomst verdere opmerking maken naar gelang ik meer dingen ontdek.

Ik kwam met Windows8 in aanraking door mijn aankoop van een nieuwe laptop, July 2013. De laptop komt als een pakket, te nemen of te laten. Dus aanvaardde ik Windows8.
Het eerste wat opvalt is de nieuwe start pagina, hier een voorbeeldWindows8 is niet ontworpen voor PC's maar voor i-Pads, waar op kleine oppervlakjes met grote vingers geselekteerd moet worden. Dus grote "onderwerp-pictogrammen" op de start pagina. Heel veel zaken die direkt gelinkt zijn aan Microsoft produkten.
Gelukkig is er één "onderwerp-pictogram" dat Desktop heet. Op mijn MSI game komputer was dat zo'n pictogram:Door hierop met de muis te drukken, of zelfs enige tijd te blijven staan, verschijnt er een desktop zoals we die kennen in Windows7. Inklusief de toolbar beneden. Dat is dus goed nieuws!!
Ik heb dan eerst, op de manier van Windows7, de verkenner beneden links in de toolbar gezet, en nadien ook Google Chrome.
Om terug in de startpagina te geraken moet men eerst met de muis in de rechter boven- of onder hoek wijzen, dan verschijnt er een windows8 toolbar met een ikoon van de startpagina. Op de start pagina ben ik dan één voor één de grote "onderwerp-pictogrammen" gaan aanklikken, rechts!. Door rechts aan te klikken verschijnt er beneden links in de toolbar een ikoon met "unpin" of zelfs "uninstall". Ik heb zo een aantal Microsoft produkten verwijderd: internet explorer (Chrome is veel handiger), en de test versies van Office (Open Office is gratis!) en ook winzip (ik heb liever RAR).
Dan ben ik mijn eigen programma's beginnen installeren, inklusief de shortcut's op de desktop.
Tot mijn verbazing ontdekte ik dat de nieuw geïnstalleerde programma's ook als kleine "onderwerp-pictogrammen" op de startpagina verschenen.Er staan momenteel nog enige "onderwerpen" in de start pagina, die in de toekomst nog zullen verdwijnen, maar in ieder geval is de start pagina nu begrijpelijker, en in feite gewoon een tussenstap (nodeloos!)
Ik hebvervolgens een JPEG-file gemaakt met een effen achtergrond, de file steekt in Windows\syst32\oobe\info\wallpaper. Druk op de rechter muisknop ergens op de lege desktop en je krijgt de keuze "personalize". Daar kun je de achtergrond kiezen, of er eerst zelf één maken zoals ik.Het probleem van de Windows8 start pagina is daarmee van de baan.

Dan natuurlijk FSX installeren. Ik maakte de fout om bij het begin de knop "gedetailleerd" tevergeten  in te drukken (ik verwachtte een "browse" optie) en FSX installeerde zich direkt op de default lokatie.
Ik installeerde nog SP1 en SP2 voor ik besliste de installatie lokatie te wijzigen.
Maar dan begon het probleem: ik kon FSX niet desinstalleren!
Alleen SP2 was zichtbaar in de lijst. En nog iets: FSX heeft niet zoals FS9 een un-install file in de root directory.
Na SP2 te hebben gedesinstalleeties" is er geen FSX programma in de lijst van geïnstalleerde programma's.
Na veel zoeken bleek alleen REVO-uninstall iets te kunnen oplossen. In eerste instantie gaf ook REVO geen FSX in de lijst, maar door op "opties" te drukken en daarna op "uninstall" komen er plotseling een aantal verborgen programma's boven, waarbij ook FSX.   OEF!!
Mijn laptop heeft een hard disk van 750Gb, waarvan 500 op de C schijf en 250 op de D schijf. Ik heb dan een directory aangemaakt op de C schijf en daarop FSX geïnstalleerd..
De installatie van een programma als FSX duurt enorm (inordinate) lang en in Windows8 kun je nergens zien wat de vooruitgang is. Men krijgt een tekst van FSX 62% gereed, en de komputer blijft daar een half uur op staan. Waarschijnlijk had ik de virus scanner moeten afzetten. Dus geduld hebben.
Beter nog, ga eerst naar energie beheer en stel de waarden voor de screensaver en de "sleep" funktie op zeer lange tijden, anders wordt de installatie onderbroken als men er niet bij blijft.
Uiteindelijk, met de genoemde portie geduld, geraakt FSX geïnstalleerd. En dan ziet alles er uit zoals in Windows7. Natuurlijk in settings/customize de schermpixels korrekt instellen.

Wat ik zeer lastig vind is dat de muis soms automatisch iets selekteert zonder dubbel klikken. In FSX kan dat aanleiding geven tot crash to desktop. Blijkbaar gebeurt dit als men snel met de muis beweegt. Dus ook hier weer, geduld bebben! Geen bruuske bewegingen met de muis. En vooral: gebruik de touch-pad niet!!

Dan de up-dates. Die worden door Windows8 automatisch gedownload maar niet direkt geïnstalleerd. Er verschijnt een tekst in de rechter beneden hoek dat in xx-dagen de update geïnstalleerd zal worden.
Ik liet begaan, en plotseling bij het starten van de komputer kreeg ik welliswaar het blauwe scherm voor het opgeven van het wachtwoord maar ik kon niets doen, helemaal niets!
Na een minuut of tien verscheen er plotseling een tekst dat de installatie van de up-dates begonnen was. In eerste instantie een opluchting. Er werd melding gemaakt van 24 up-dates. Tot up-date 15 ging alles goed, dan zijn er 50 minuten verstreken, tot er plotseling het getal 16 verscheen, daar ging nog eens een half uur overheen, en dan was het plotseling 24. Het geheel duurde meer als twee uur, ik moest er bij blijven, het is nadien dat ik de "sleep" funktie heb veranderd.
In een vorig bericht heb ik beschreven hoe FSX funktioneert op mijn nieuwe laptop met Windows8. Voor hetgeen ik uitgeprobeerd heb werkt FSX korrekt en stabiel. Ik denk dat Windows8 even betrouwbaar is als Windows7, ik moet eerst leren wat van die lastige i-Pad funkties weg te werken.
Ik weet echter ook dat er problemen zijn met Saitek besturings controls(bij FSCB!), alhoewel mijn Saitek yoke van in het begin goed funktioneert, zelfs alles al toegewezen in de control sektie van options.
Maar ook in XP, Vista en Windows7 geven Saitek besturingen problemen.
Ik overweeg momenteel niet om terug te gaan naar Windows7.Meer:

Ik schreef al dat Windows8 ontworpen is voor de toepassing op iPads. Dus, zeer rappe bewegingen over het (touch)-scherm. Wanneer wij nu op een gewone PC met de muis zeer snel bewegen lijkt het erop dat Windows8 denkt dit  iPad bewegingen zijn op een touch-screen en selekteert dan automatisch de plaats waar de muis blijft staan.
Bij FSX leidt dit tot crash-to-desktop. Zelf ondervond ik dit wanneer ik in settings\customize\display\scenery de autogeen slider te snel wilde veranderen, maar het gebeurt ook wanneer men op een airport van aircraft wil veranderen, of een andere airport uitzoekt (leden van FSCB kaarten dit probleem ook aan)
Ik heb dan een uitvoerige test gedaan, met langzame muisbewegingen en ook af en toe gewoon links klikken ergens op het scherm, maar niet op een clickable deel van het scherm (menubalk, panels).
Het probleem deed zich dan niet meer voor. Wél heb ik in conrolpanel\hardware\mouse de dubbel klik snelheid op max gezet, ik denk echter dat zoiets effekt heeft.

Nog meer:

Hetzelfde probleem dat zich voordeed in Windows7 komt terug in Windows8: UIAutomationCore.dll
Gedurende twee maanden geen probleem, dan plotseling CrashToDektop bij het veranderen van View.
Blijkbaar gebeurt dit na een flight op een LAN verbinding, waarin meerdere "piloten" deelnemen. In mijn geval een meeting bij 27SQN.
Dit is een zeer bekend probleem, de oplossing hiervoor is het plaatsen van een speciale versie van deze dll file in de Root Directory van FSX. De versie in kwestie is die van een vroege Vista:
deze dll versie is beschikbaar op de public download page van 27SQN:
                        http://www.27sqn.be/nl/downloads

Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten